Училища и градини с хиляди левове дълг за такса смет
Училища и градини с хиляди левове дълг за такса смет / netinfo
Предложение за еднократно опрощаване на натрупаните задължения за такса смет на училищата и детските градини в Асеновград ще бъде внесено на ноемврийската сесия на Общинския съвет, съобщи директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” Величка Стойчева. Учебните заведения не могат да покрият дължимите суми от делегираните си бюджети и директорите са изправени пред дилемата дали да затъват с лихви или да осигурят отоплението през зимата.

Градските училища са натрупали задължения между 24 000 и 36 000 лева за последните три месеца, откакто на директорите са делегирани правомощия за управление на общинската собственост. Училищата в селата, чиито бюджети са още по-ниски заради по-малкия брой деца, пък трябва да внесат суми от порядъка на 4000 лева за последното тримесечие на годината.

За следващата година ще бъде гласуван твърд минимален размер на такса смет за училищата и градините. Сумите ще са от порядъка на 100-300 лева, обясни директорката на „Хуманитарни дейности”. Тя посочи, че като квадратурата на учебните сгради ще отпадне като база да изчисление на дължимите такси и размерът им ще бъде обвързан с отделяния отпадък. Това ще стане с промени в общинската наредба.