/ Община Пловдив
Намалиха таксите за ползване на детските градини и ясли в Пловдив за месец март, съобщиха от общината. Мярката е във връзка с противоепидемични мерки и е разпоредена със заповед на кмета на Община Пловдив Здравко Димитров.

Ще отпадне ли таксата за детските градини и ясли в Пловдив по време на извънредното положение?

За яслените групи и за първа и втора възрастови групи до края на месеца беше премахната постоянната част на таксите. За подготвителните групи, които имат само пропорционална на посещенията компонента, няма промяна.

В Пловдив започнаха да прилагат спешните мерки, разпоредени от здравния министър

Родителите, чиито деца са посещавали през първата половина на март детска градина, вече са получили на e-mail информация за дължимите суми за такси. В настоящия момент е изключително удобно да бъде използвана възможността родителите да внасят дължимите такси по банков път чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay. Родителите могат да се информират за номера на банковата сметка от интернет страницата - dz-priem.plovdiv.bg.

Спират събирането на патентен данък и някои такси за бизнеса в Пловдив

Важно е уточнението, че получените по електронната поща суми могат да бъдат внесени до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е дължимата такса. След този срок се начислява лихва за всеки ден просрочие.