Школа по български език и култура организира ПУ
Школа по български език и култура организира ПУ / снимка: Sofia Photo Agency

Втора лятна школа по български език и култура организират Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Пловдивски университет Филиал – Смолян. Тя започва днес и ще продължи до 19-и септември. Школата се провежда за студентите българисти от Университета „Адам Мицкевич” – гр. Познан, Полша, информира доц. д-р Иван Чобанов от деканското ръководство на факултета.

Откриването е в Смолян на 10 септември. То е с начало 10.00 часа в Заседателната зала на Пловдивски университет Филиал – Смолян. Програмата на лятната школа включва курс по практически български език и културно-туристически събития.

Студентите българисти ще станат съпричастни и на откриването на новата учебна година в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, където по-късно ги очаква и презентацията на български фолклор.

Втората лятна школа ще бъде закрита на 19 септември от 13.30 часа в Студентския клуб на Пловдивски университет Филиал – Смолян.