/ netinfo
В район “Северен” се проведе първата за годината, регулярна акция в изпълнение на разпоредбите на Наредбата на община Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС. Тази политика на районната администрация се провежда с цел естетизиране и почистване на района, както и в много случаи освобождаване на неправомерно заети паркоместа.
 
Служителите на район “Северен” със съдействието на III РУ-Пловдив, ОП "Паркиране и репатриране", "Българска рециклираща компания" АД извършиха обход за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
 
В резултат са съставени 20 констативни протокола за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани по тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи и други.
 
Облепените автомобили с предупредителен стикер са на следните адреси:
 
 - бул. “Марица” № 25
 
- бул. “България” № 115, 172
 
- бул. “В. Априлов” № 124
 
- ул. “Сливница” № 7
 
- ул. “Дунав” № 89, 182, 186
 
- ул. “Милеви скали” № 5, 6, 11, 13
 
- ул. “Галилей” № 8
 
- парк “Красива България”

След облепяне на МПС-та собствениците имат 90-дневен срок, в който следва да преведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми. В следствие на неизпълнени такива предписания следва акция по репатриране на излезлите от употреба МПС-та.
 
Кметът на район „Северен“ Ральо Ралев призовава гражданите да сигнализират за излезли от употреба МПС-та на територията на района на тел: 032 / 901 165 – отдел “Екология” при Район “Северен”.