/ Исторически музей-Пазарджик
Проучванията на селищна могила Юнаците през настоящия сезон донесоха изключително интересни резултати.

Реставрират къщата-музей на Константин Величков

Направените сондажи показаха, че селището от халколитната епоха е имало много по-голяма площ от селищната могила - над 100 дка, съобщават от Регионалния исторически музей в Пазарджик.

В проучваната над 10 години негативна структура, на дълбочина над 6 м от древния терен, са разкрити последователни конструкции от дърво и глина - най-вероятно от входа към селището, който е оставал на известна дълбочина под нивото на последователно наслагващите се едно върху друго селища.

Първия в страната Музей на ВиК откриха в Пазарджик

В сграда с площ над 100 кв.м, с различни помещения, е намерен силно обгорял скелет на бебе, лежащо сред разпилени зърна и семена, затиснато под горели деструкции и нападали съдове, останки, от които покриват целия под на помещението.

Досега са открити 168 находки, сред които орнаментирани костени и глинени антропоморфни фигурки, зооморфни и орнитоморфни глинени фигурки (една от тях е на птица с две глави, украсена с червена боя), накити от средиземноморските миди Spondylius и Dentalium, инструменти от мед, камък, кост.

200-годишен орех се бори за приза „Дърво с корен 2019”

Значително по-големи от известните досега се оказват и размерите на селището от ранната бронзова епоха, разположено извън границите на селищната могила. Останки от три последователни строителни хоризонта са открити на 85 м южно от могилата, като към най-горния от тях принадлежи погребение на бебе в урна - до съоръжение от по-долния хоризонт.