/ / iStock/Getty Images
"368 първокласника в Смолянско са с отпуснати помощи в размер на 250 лв.", съобщи Петя Пампорова - началник на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Смолян.

Ученици от Смолян и Чепеларе с инициатива "Дарение вместо цвете на първия учебен ден"

Постъпилите заявления, в различните дирекции на „Социално подпомагане“ до днес са общо 390, като от тях за 360 вече има издадени заповеди за изплащане на помощите, като има отказ на 23 молби, като 7 се обработват в момента.

Всяко училище в Смолянско с нов трибагреник за първият учебен ден

"В четири от случаите, помощи са отпуснати на близнаци, като всяко едно от тях получава сумата от 250 лв.", уточни Пампорова. Право на еднократната целева помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 450 лева.

Освежиха зебрите около училищата преди първия учебен ден

Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.