/ Дарик радио, Хасково

2 297 са секдмокласниците в Пазарджишко, които завършиха учебната година в края на миналата седмица и се очаква да кандидатстват за прием в средни училища, съобщават от Регионалното управление по образованието. Подаването на документи започва на 20 юни, сряда.

И юнската жега тревожи родителите на бъдещите седмокласници

Тази година са разкрити 2 690 места в 104 паралелки, от които 38 са профилирани и 66 – професионални. 25 учебни заведения са конкурират за седмокласници – 16 професионални гимназии, 5 средни училища и по 2 профилирани и обединени училища. Заявен е прием за обучение по 7 нови професии и специалности. Разкрити са 6 паралелки за задочно обучение и една – за вечерно.

За пореден път местата в гимназиите са повече от реално необходимите – с близо 400. Това е нормално, коментират от образователното ведомство, като обясняват, че така се дават повече възможности на децата при избора на професия. След приключване на кампанията паралелките с недостатъчно кандидати ще бъдат закрити или ще останат като маломерни.

Външното оценяване след 7-ми клас в нов формат от догодина

Местата в повече за Пазарджишка община са 377, което е обяснимо, като се има предвид, че много ученици от малките общини предпочитат да пътуват до областния център заради по-богатата палитра от специалности. В Сърница пък при 52 завършващи са разкрити точно толкова места в единственото местно средно училище.

За улесняване подаването на заявления е разработена електронна система с два адреса за достъпhttps://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg. В системата се влиза с входящ номер и код за достъп, посочени на получените от училищата служебни бележки на учениците. Документи ще се приемат и по досегашния начин в т.нар. училища-гнезда.