студенти изпит
студенти изпит / ThinkStock/Getty Images
За първи път Медицинският университет в Плевен провежда присъствен приемен изпит по биология и химия в един ден заради условията на пандемия.
Конкурсът е насрочен за неделя и ще класира кандидатите за магистърските специалности.

Изпитът за "Медицина" и "Фармация" е двукомпонентен със съкратена продължителност и намален обем - общо четири часа, без фиксиране на времето за представяне по двете дисциплини.

Конкурсът ще се проведе в 59 учебни зали в три сгради - Ректорат, Учебен корпус и Факултет "Фармация" с участието на 180 квестори. Така е създадена е организация за спазване на противоепидемичните мерки - ограничен брой кандидати в залите, спазване на дистанция, осигурени предпазни средства и дезинфекция.

Висок е броят зрелостниците - общо 776, които ще се явят присъствено на конкурсния изпит. Те ще имат възможност за още едно присъствено явяване на изпит - на 1 юли, като в класирането ще участват с по-високата си оценка по биология и химия.

Кандидатите трябва да се явят на изпита с предпазни маски, като ще заемат местата си в изпитните зали до 8.30 ч. Точно в 8.45 ч в зала "Асклепий" на Ректората ще бъдат изтеглени изпитните варианти. Това ще стане в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност, проф. Маргарита Александрова, родители и журналисти.
 
БТА