sadii pleven
sadii pleven / okrajen sad pleven
На 27 октомври 2017 година Висшият съдебен съвет на Република България беше удостоен със специално отличие от журито на престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа, за Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

По предложение на комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, с отличие „служебна благодарност и грамота“ бяха наградени съдиите от Окръжен съд Плевен Красимир Петракиев, Силвия Кръстева, Стефан Данчев, Весела Сахатчиева и Светла Димитрова, за техния висок професионализъм, компетентност, както и изключителен принос за участието на програмата в този престижен конкурс и удостояването със специалната награда.

Тези съдии са участвали като лектори в Програмата от самото й създаване през 2014 година, до сега, а съдия Петракиев е бил и лектор, и наставник в програмата.