Министър Клисарова пристига за първа копка на новия корпус в МУ-Плевен
Министър Клисарова пристига за първа копка на новия корпус в МУ-Плевен / mu.pleven

На 17 юни 2014 г., от 11:00 часа, с церемония „първа копка" ще бъде даден официален старт на изграждането на новата учебна сграда за Факултет по фармация към висшето училище. Събитието ще се осъществи на спортната площадка на МУ-Плевен, като първата копка ще бъде направена от проф. Анелия Клисарова, министър на образованието и науката и проф. Славчо Томов - ректор на МУ-Плевен.

Официални гости на събитието ще бъдат също доц. Мария Фъртунова, директор на Дирекция „Висше образование" към МОН и член на Съвета на настоятелите на университета от квотата на министерството, проф. Иван Черноземски, Директор на Международна изследователска фондация „Хасуми" и също член на настоятелството, Илиян Йончев, областен управител на област Плевен, проф. д-р Димитър Стойков, кмет на Община Плевен, членовете на Ръководството на МУ-Плевен, преподаватели и студенти. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки фирмата изпълнител, която спечели реализирането на проекта, е ДЗЗД „Стройфарм 2014" Консорциум със срок на изпълнение 6 месеца.

Ръководството на висшето училище избра новата локация за изграждане на учебния корпус на Факултета по фармация след породилата се обществена реакция на гражданите от ул. „Москва", както и въз основа на експертното мнение на Камарата и Съюза на архитектите в България. Предвид съществуващото застрояване в университетския комплекс, като единствено и най-подходящо място за ситуиране на новата сграда се открои площта на спортната площадка, разположена в северозападната част по протежение на бул. „Христо Ботев".

На 5 февруари 2014 г. на заседание на Министерски съвет бе прието постановление №19 за отпускане на финансиране в размер на близо 500 млн. лв. за реализиране на проекти и програми на местните власти и министерства. Финансирането се разпределя по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите". Програмата представлява нов механизъм за финансиране на публични инвестиционни проекти и програми на конкурентен принцип с цел предоставяне на възможност за активно участие на местните власти.

Към Министерството на образованието и науката бе насочен ресурс в размер на 15,7 млн. лв. за реализиране на проекти и програми на държавни висши училища по региони. Медицински университет - Плевен получи финансови средства на стойност 3,8 млн. лв. за реализиране на проекта „Изграждане на нов учебен корпус за разкриване на Факултет по фармация".