/ ThinkStock/Getty Images
До края на април важи 5% отстъпка, която община Монтана дава за плащането на четири вида данък и на таксата за  битови отпадъци, съобщиха от Общината,

До края на месеца може да се променя вида на осигуряването

Данъкът върху недвижим имот се плаща на две равни вноски до края на юни и до края на октомври. Същото важи и за данъка върху  превозните средства. Патентният данък е дължим на четири равни вноски, срокът за които е до края на януари, до края на април, до края на юни и до края на октомври. 

Срокът за плащане на данъка за таксиметров превоз на пътници също стартира от началото на февруари след получаване на разрешението за извършване на дейността.

"Това, което е с най-високо значение като приход в този период, е таксата за битови отпадъци", заяви кметът на Монтана Златко Живков. Тя се събира на четири равни вноски до края на март, до края на юни, до края на септември и до края на ноември.

"В рамките на месеца отделът по „Местни приходи” ще изпрати съобщения за дължимите данъци до всички собственици в община Монтана", уточни още кметът.