ВСУ Черноризец Храбър в Кюстендил
ВСУ Черноризец Храбър в Кюстендил
ВСУ "Черноризец Храбър" Кюстендил и ЦПО към Сдружение "Евро-славянска общност" обявяват прием 2019/2020 за професионални, езикови и компютърни курсове.

Студентите на ВСУ Черноризец Храбър
Дарик- Кюстендил

КУРС Икономическа информатика

/възможност за валидиране/
код 4820101, трета степен на професионална квалификация; Общ брой часове: 962 уч. часа
Форма на обучение: редовна, дневна, вечерна, дистанционна. Начало: 02.03.2020 г.
Цена: 270.00 лв. /възможност за плащане на два пъти/безплатно за имащите право на ваучери/

ВСУ Кюстендил
Дарик- Кюстендил

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

/възможност за валидиране/
Английски език /А1; А2; В1/
Английски език /В2; С1; С2/
Немски език /А1; А2; В1/
Испански /А1; А2; В1/
Немски език /А1; А2; В1/
Италиански език /А1; А2; В1/
Руски език /А1; А2; В1/
Общ брой часове: 300 уч. часа; Начало: 02.03.2020 г.
Цена: 120.00 лв. /възможност за плащане на два пъти/безплатно за имащите право на ваучери/

Студентите на ВСУ Черноризец Храбър
Дарик- Кюстендил

 КУРС  КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

/възможност за валидиране/
Общ брой часове: 300 уч. часа; Форма на обучение: редовна, дневна, вечерна, дистанционна
Цена: 120.00 лв. /възможност за плащане на два пъти/безплатно за имащите право на ваучери/
Начало: 02.03.2020 г.
След завършване на обучението по избран курс участниците получават документ съгласно Лицензия № 2013121107, издадена на ЦПО към Сдружение „ЕВРО-СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ“,
В съответствие с НАРЕДБА №12 от 01.09.2016 г. получените документи са основание за присъждане на квалификационни кредити
Необходими документи:
Заявление по образец /попълва се на място/
Ксерокопие от диплома за образование

Студентите на ВСУ Черноризец Храбър
Дарик- Кюстендил

Справки и записване: тел.: 0888181661
ул. "Добруджа" 2А, ет.2, офис 206