/ iStock
Пенсиите през следващите години ще се вдигат по-малко, отколкото през миналата и тази, става ясно от Конвергентна програма на Република България 2024 – 2027 г, публикувана от Министерство на финансите.  

За 2025 г. – пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2024 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност, е предвидено да се осъвременят от 1 юли 2025 г. с 6,6 на сто по така нареченото швейцарско правило, пишат от Pariteni.

Половината пенсионери не са доволни от пенсията си

От 1 юли 2026 г. пък се залага увеличението да е с 4,6 на сто, а през 2027 г. с едва 3,8 на сто.  За сравнение през тази година е планирано повишение на пенсиите с 11 на сто от 1 юли, като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повиши от 523,04 на 580,57 лв., което представлява ръст с 57,71 лв. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 307,07лв., средната ще достигне 883,14 лв. от 1 юли 2023 гозина всички пенсии бяха повишени с 12 на сто.

Според конвергентната програма максималният размер на получаваните една или повече пенсии за периода 2024– 2027 г. се запазва в размер на 3 400 лв. (в сила от 1 октомври 2022 г.), като се прилага за всички пенсии, без оглед на началната дата на отпускането им.

За периода е предвидено размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, да се увеличават с процентите по чл. 100 на КСО, считано от 1 юли.

В рамките на референтната средносрочна програма касовите разходи за пенсии и добавки остават на нива между 10,8% и 11,3% от БВП. В резултат на посочените по-горе допускания за 2024 г. разходите за пенсии по бюджета на ДОО нарастват с 2,482 млрд. лв. спрямо тези за 2023 г.

Всичко, което трябва да знаете за преизчисляването на пенсиите на работещите пенсионери

В демографски план българската пенсионна система е изправена пред сериозни предизвикателства. Прогнозите на Евростат показват, че населението на страната ще продължава да намалява, като едновременно с това неговата възрастова структура ще се влошава. Това ще доведе до чувствително нарастване на коефициента на възрастова зависимост. Ако през 2023 г. на 100 лица между 15 и 64 г. са съответствали 34 лица на възраст над 65 г., то през 2070 г. броят им ще нарасне до 54 на 100 лица.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня