Изложба на проф. Мирчев, доц. Мирчева и гл. ас Мирчев в галерия "Околийска къща"

галерия Околийска къща
галерия Околийска къща
Общинска художествена галерия "Околийска къща" представя изложба от скулптура и живопис, с автори проф. Емил Мирчев, гл. ас. Момчил Мирчев и доц. д-р Ралица Мирчева. Публиката ще може да се наслади от днес до 17 юни на значимо творческо присъствие, на три различни авторски почерка.
Изложбата е със силно присъствие на съвременни идеи, търсения и възгледи в областта на скулптурата и живописта представена от творците. Творбите са така подбрани, че взаимно се допълват и създават една креативна атмосфера. Творбите им са истинско доказателство за това, до каква степен те са новатори в идеен и пластичен смисъл. Сложни, но не еднозначни като замисъл, нетрадиционни и уникални като пластичен и живописен изказ.

галерия Околийска къща

Тук са застъпени две поколения автори – професор Емил Мирчев, дългогодишен преподавател в НХА, автор на монументални творби в България и чужбина, който работи предимно в класически стил. Предпочита да твори в бронз, дърво и камък. Творбите му са изчистени и синтезирани като форма, които носят ясни послания в себе си. Момчил Мирчев е гл. ас. д-р по скулптура в НХА, работи в областта на малката пластика, както и в монументалната скулптура. В творчеството си, търси движението и експресията в композициите, в които представя изяществото на женската фигура и нейното превъплъщение в изразителността на бронза. Бронзът дава богати възможности на Момчил Мирчев и той го използва умело в пресъздаването на сложни движения и композиции. Борави с деликатен детайл и форма в скулптурите.
Ралица Мирчева, доцент, доктор по живопис в НБУ, представя живописни серии с интересни композиционни решения със съвременно звучене и силен колорит, което прави творбите й още по-уникални. Авторите се изявяват със самостоятелни изложби и са активни участници в български и международни изложби, симпозиуми, пленери и конкурси. С тази изложба беше дадено началото на събитията от 40 -то издание на Майските празници на културата.
 
Дарик- Кюстендил