награда проект
награда проект / Читалище Братство
Читалище „Братство“ бе наградено на конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“.
Събитието бе организирано от ЦРЧР, в качеството му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия.
На официалната церемония бяха наградени най-добрите 40 проекта. Председателят на читалище „Братство 1869“ -  Иван Андонов бе награден от зам.-министъра на младежта и спорта г-н Николай Павлов с плакет и сертификат за цялостно качествено изпълнение на проект „Европейска доброволческа служба – академия за живота“. По него двама македонски младежи подпомагаха работата на читалището в продължение на шест месеца и живяха в гр. Кюстендил.
Официални гости на конференцията бяха еврокомисарят гМария Габриел, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката,  Красен Кралев, министър на младежта и спорта,  Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, проф. Любен Тотев, председател на съвета на ректорите,  Емилияна Димитрова, председател на Национална агенция за образование и обучение и др.