Административен съд- Кюстендил обяви за законно избран Иван Минков за кмет на Кочериново
Административен съд- Кюстендил обяви за законно избран Иван Минков за кмет на Кочериново / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Административен съд- Кюстендил, под председателството на съдия Иван Демиревски потвърди решението на ОИК - Кочериново, с което за избран за Кмет на Община Кочериново, на втори тур е обявен Иван Минков, издигнат от Инициативен комитет. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок. Делото бе по жалба на загубилият балотажа кандидат Йордан Татарски, също издигнат от Инициативен комитет. "Съдът намира, че не са налице основания за обявяване на избора за недействителен, тъй като не са налице такива нарушения, които да водят до промяна на вота на избирателя или процедурата да е така опорочена, че да не е възможно да бъде определен резултата от избора", пише в решението си съдия Демиревски.
Гласовете са разпределени съответно: за кандидата Иван Минков- 1541 броя действителни бюлетини и 13 недействителни бюлетини и за кандидата Йордан Татарски- 1 518 броя действителни бюлетини и 19 недействителни бюлетини. Празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя - 38 броя. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК, като в него липсват поправки, възражения и особени мнения на членовете.
След преглед на всички секционни протокола, съдът допусна ръчно броене на бюлетините от 1 секция- №4 / Завода /.
"Свидетелските показания дадени в съдебна зала не разкриха обстановка различна от сочената в протоколите на СИК, като изводът на съда е, че изборният ден е преминал без да са допуснати съществени нарушения на изборния процес, като такива не бяха доказани от страна на жалбоподателя. Ето защо, недопустимо е за първи път съдът да установява наличие на някакво несъгласие при липса на доказателства в тази посока. С оглед на изложеното, съдът единствено уважи искането за ново ръчно преброяване на бюлетините в секция № 4, за която има подаден сигнал от И. Ц. Б. - Начева, относно извършени нарушения в същата" пише в мотивите си съдията по делото Иван Демиревски.
Страните по делото оспориха 190 от действителните бюлетини от секция №4, с различни основания, включващи удебеляване, излизане извън квадратчето, нарушаване целостта на бюлетината, неопределен точен знак "Х", допълнителни отпечатъци и знаци извън полетата. Съдът приема една от недействителните бюлетини за действителна в полза на Йордан Татарски и приема една от действителните бюлетини, отчетени за Иван Минков за недействителна.
Съдът коригира общият брой на действителните бюлетини в полза на Йордан Татарски с 1 брой, като за същият следва да се счита, че са подадени 1519 действителни гласове /бюлетини/ и намалява тези за Иван Минков също с 1 брой, като за същият следва да се счита, че са подадени 1540 действителни гласове /бюлетини/.
Следователно, посоченият независим кандидат за кмет на община Кочериново, Иван Минков - издигнат от Инициативен комитет, е получил повече от действителните гласове и в съответствие с изискванията на чл. 452 ал. 6 от ИК, с оспореното решение на ОИК - Кочериново, правилно е обявен за избран за Кмет на Община Кочериново, на втори тур, заключава съдия Иван Демиревски.