Кюстендил карта
Кюстендил карта
85.7 млн. лв. са приходите през 2017 г. от дейността на строителните предприятия в област Кюстендил, като спрямо 2016 г. се увеличават с 12.4%. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 72.1 млн. лв., като при нежилищните сгради е отчетено увеличение с 32.5%, докато при жилищните сгради е регистрирано намаление с 1.5% спрямо предходната година.

Община Кюстендил с акцент върху фестивалния туризъм на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо”

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 13.6 млн. лв., като спрямо 2016 г. нарастват с 14.2%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищните сгради е 64.5%, а на нежилищните - 35.5%.

45 млн. лв. е бюджета на Кюстендил. Общинският дълг към края на 2019 г. ще е 6,9 млн. лв.

През 2017 г. приходите от сградно строителство в област Кюстендил са 53.1 млн. лв., като се увеличават с 10.1% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради от общите приходи от сградно строителство е 63.7%, а от строителство на нежилищни сгради - 36.3%.

В област Кюстендил приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции нарастват с 16.4% спрямо 2016 г. и достигат 32.6 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 38.1% от общите приходи на строителните предприятия.