Отбелязаха осмия рожден ден на социална трапезария "Лили Шмидт"
Отбелязаха осмия рожден ден на социална трапезария "Лили Шмидт" / netinfo
Община Кюстендил набира потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019”. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 268 906,00 лв. Периодът за изпълнение на проекта е до края на 2017 год.
БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД – СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ ДЕСЕРТ И ХЛЯБ, ще получават 300 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:
 
 
Храната се приготвя в Кухненският блок на Комплекс за социални услуги – Кюстендил и се предоставя на потребителите на услугата, на място - в Общинска социална трапезария.
По изключение, предоставяната храна от Общинска социална трапезария – Кюстендил може да се доставя до адреса на лицето, за домашна консумация, когато ползвателят е лице с тежко увреждане и живее в друго населено място от общината.

Лицата, които са включени в проекта „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” в община Кюстендил се подбират по списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил.  Кандидатите трябва да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; (Чл.10 т. 5 от ППЗСП);
Кандидатите  трябва да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години; (Чл.10 т.6 от ППЗСП).
 
Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден, както следва:
От 08:00 часа до 17:00 часа в Изнесеният офис на Комплекс за социални услуги – Кюстендил, намиращ се в гр. Кюстендил, Общинска поликлиника, каб. 119, телефон за връзка 078550473
От 08:00 часа до 17:00 часа в Общинска социална трапезария, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1, павилион 2 
 
Дарик- Кюстендил