300 души ще получават "Безплатен топъл обяд" в община Кюстендил

Отбелязаха осмия рожден ден на социална трапезария "Лили Шмидт"
Отбелязаха осмия рожден ден на социална трапезария "Лили Шмидт"
Община Кюстендил набира потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд”, финансирана по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд -2016-2019”. Осигуреното проектно финансиране е в размер на 268 906,00 лв. Периодът за изпълнение на проекта е до края на 2017 год.
БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД – СУПА, ОСНОВНО ЯСТИЕ ДЕСЕРТ И ХЛЯБ, ще получават 300 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:
 
 
Храната се приготвя в Кухненският блок на Комплекс за социални услуги – Кюстендил и се предоставя на потребителите на услугата, на място - в Общинска социална трапезария.
По изключение, предоставяната храна от Общинска социална трапезария – Кюстендил може да се доставя до адреса на лицето, за домашна консумация, когато ползвателят е лице с тежко увреждане и живее в друго населено място от общината.

Лицата, които са включени в проекта „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” в община Кюстендил се подбират по списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил.  Кандидатите трябва да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; (Чл.10 т. 5 от ППЗСП);
Кандидатите  трябва да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години; (Чл.10 т.6 от ППЗСП).
 
Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден, както следва:
От 08:00 часа до 17:00 часа в Изнесеният офис на Комплекс за социални услуги – Кюстендил, намиращ се в гр. Кюстендил, Общинска поликлиника, каб. 119, телефон за връзка 078550473
От 08:00 часа до 17:00 часа в Общинска социална трапезария, гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1, павилион 2 
 
Дарик- Кюстендил