227 безработни са започнали работа през октомври отчита Бюро по труда- Кюстендил
227 безработни са започнали работа през октомври отчита Бюро по труда- Кюстендил / Дарик- Кюстендил,архив

139 работни места са заявени в Дирекция "Бюро п отруда"- Кюстендил през месец октомври. От тях на първичен трудов пазар- 105 и по програми за заетост - 34 работни места.
Най-много от заявените свободни работни места са в преработващата промишленост, търговията, хотелиерството.
На територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно, през месец октомври са постъпили на работа 227 безработни лица, от тях: 179 / 78.9% / са започнали работа на първичен трудов пазар, а по насърчителни мерки и програми за заетост - 48 лица.

През месец октомври 2016 година в Дирекция "Бюро по труда" Кюстендил продължи реализацията на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.: