Димитровград, Общински съвет
Димитровград, Общински съвет / Дарик радио, Хасково
Бюджета на община Димитровград за 2018 г. ще разглеждат днес съветниците там на първата си за годината сесия. Проектът за финансова рамка е под № 1 в дневния ред на заседанието, който включва 19 точки.

Бюджет 2018 при общественото му обсъждане в края на декември миналата година кметът Иво Димов определи, като най-реалистичния от всички за годините, в които управлява общината. 35 423 574 лв. бе проекто-бюджетът на община Димитровград при обсъждането, но сега рамката е променена, тъй като в края на миналата година МС отпусна целева субсидия от 1 520 000 лв. за реконструкция и модернизация на Зеленчуковия пазар и средства за съществуването на кризисния център, като делегирана от държавата социална услуга. Още 200 000 лв. очаква кметът Иво Димов от спортното министерство за изграждане на площадка от т. нар. тип балон, както и 350 000 лв. по решение на Изпълкома на Българския футболен съюз за две спортни игрища на комплекс „Миньор“.
 
В структурата на бюджета и тази година  най-голям е разходът за образование- 38%. Следват благоустрояване- 26% и по 8% за култура и спорт, здравеопазване и социални дейности.
 
Проектът за Бюджет 2018 г. на Димитровград бе представен детайлно от финансовата дирекция пред всички съветници на нарочна среща неотдавна.
 
Сред другите важни докладни е и предложението за разкриване на нова социална услуга- „Кризисен център за жертви на домашно насилие“, като делегирана държавна дейност. След като преди Коледа центърът прекрати дейност поради липса на финансиране, държавата отпусна на общината 91 800 лв., за да бъде работата му възобновена. Предоставянето на още една социална услуга- „Обществена трапезария“ фигурира в дневния ред на днешната сесия.
 
Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с общинските имоти, списък на общинските жилища за 2018 г., списък на спортните обекти и съоръжения, предвидени за отдаване под наем и на програма за развитие и насърчаване на спортна, физическото възпитание и социалния туризъм са сред акцентите в дневния ред на сесията.