Съдии и прокурори се включиха в образователна програма

съд темида
съд темида / / ThinkStock/Getty Images

Съдии и служители от Окръжен съд – Габрово се включиха в Образователната програма  „Съдебната власт – информиран избор и гражданско довериеОтворени съдилища и прокуратури”.

През учебната 2018-2019 г. програмата бе реализирана в десетите класове на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово и Национална Априловска гимназия.

Ден на отворените врати в професионалните гимназии и средните училища в Габрово

Срещи с младите хора осъществиха съдиите от Окръжен съд – Габрово Благовеста Костова и Ива Димова, както и прокурорите от Габровска окръжна прокуратура Людмила Рачева и Милчо Генжов.

Пред гимназистите бяха представени теми свързани с разделението на властите, структурата на съдебната система и функциите на различните органи в нея. Накратко бяха разяснени основни начала в правото, а с конкретни примери лекторите представиха видовете дела, разглеждани от съдилищата.

Окръжен съд-Габрово отбеляза 60-годишнината от създаването си

Внимание бе отделено на начина, по който се формират съдебните състави и ролята на съдебните заседатели в тях. Подчертан интерес у младежите предизвикваха темите, засягащи престъпления свързани с наркотични вещества и прояви на насилие, както и предвидените в закона санкции за такива деяния.