Проф. д-р Илияна Марчева
Проф. д-р Илияна Марчева / Регионален исторически музей Габрово
Проф. д-р Илияна Марчева даде висока оценка на националната научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”, чиито научен ръководител е.
 
Форумът, чиито организатори са Община Габрово, Институтът за исторически изследвания – БАН (ИИстИ-БАН), Регионален исторически музей – Габрово и ЕМО „Етър“, се проведе на 26 и 27 април.
 

Започна конференцията „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово“


 „Много съм впечатлена от докладите, които са на високо ниво и представят интересни аспекти, зависещи от собствената гледна точка на авторите. Идеите, които бяха представени са впечатляващи и съм уверена, че ще се оформи една периодична среща, посветена, най-общо казано, на индустриалното развитие на България и ролята на отделните региони в този процес”, коментира проф. Марчева, която макар да е специалист по стопанска история на ХХ век признава, че е привлечена от занаятите.
 

Конференцията
Регионален исторически музей Габрово


Включването на темата за занаятите е по желание на екипа на Регионален исторически музей-Габрово и има връзка с присъединяването на Габрово към Мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО. Именно развитието на занаятчийството дава повод за този успех.
 
„Занаятите се оказаха изключително важни. Гръбнакът на българската нация. Това, което днес наричаме средна класа, са именно занаятчиите. Цялата тема за занаятите се оказа златна мина.”

Проф. Марчева: Историята ни учи, че на нищо не ни учи
 
Проф. Марчева коментира, че има голяма опасност да се появи „бяло петно” в историята. Според нея е необходимо е да се изследва приватизацията, реализирана в България. Тя припомни, че по време на конференцията в РИМ-Габрово стана въпрос за проблемите с възстановяването на фактите около прехода у нас.

Продължава конференцията „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”
 
„Призовавам местните историци да изследват не само как са се разрушили предприятията, но и какво е възникнало на тяхно място. Новите системи би трябвало да предизвикат интереса ни, въпреки че колегията много се пази от най-новите събития. Всичко става история още на другия ден от възникването си. Знам за отрицателното отношение към описването на съвременната история, но следващите поколения няма да могат да го възстановят, ако поне не го опишем.”
 

Конференцията
Регионален исторически музей Габрово

Проф. Илияна Марчева оцени високо значението на изследователите от регионалните музеи, които могат на място да изследват процесите и да описват тяхното обществено значение.
 
В националната научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”, която се проведе в Регионален исторически музей-Габрово взеха участие 40 представители на научната общност от цялата страна.

 „Паметта за традицията” - сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц.д-р Ангел Гоев