Коледна картичка
Коледна картичка / Edna.bg

Община Дряново и Екоколет организират конкурс за изработване на коледна картичка от екологични материали. 

І. Целева група

В конкурса могат да участват ученици от училищата на територията на Община Дряново в две възрастови групи:

  •   I- ІV клас
  • V - VІІ клас

IIIИзисквания:

Картичките трябва да бъдат изработени от екологични (рециклирани) и/или отпадъчни материали и да съдържат коледно послание.

ІV. Процедура за кандидатстване и оценка:

Към всяка конкурсна творба да бъде прикачен етикет с надпис: три имена, клас и училище на участника.

Представените за конкурса творби ще бъдат оценени от комисия от Община Дряново и „Екоколект“ АД

V. Срок и място за представяне на конкурсните творби

Изработените картички ще бъдат приемани в стая 106 в сградата на Община Дряново. Краен срок за представяне на конкурсните творби - 11 декември 2017 г

VІ. Приключване на конкурса и награждаване

Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 18 декември 2017 г. от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

Най-добрите три картички ще бъдат публикувани в сайтовете на ЕКОКОЛЕКТ АД и на Община Дряново.

Ще бъдат наградени по три творби от двете възрастови групи.

Организаторите ще раздадат и поощрителни награди.

Повече информация можете да получите на тел. 02/ 971 13 47 или 0676 /7 29 62, вътр.121 и на сайта: www.ecocollect.bg  и www.dryanovo.bg