„Нео-Титан“ пое почистването на Севлиево
„Нео-Титан“ пое почистването на Севлиево / netinfo

От седмица за сметопочистването в Севлиево и селата се грижи димитровградската фирма „Нео-Титан“ ООД. Тя спечели обявената от Община Севлиево обществена поръчка през август, а договорът влезе в сила от 1 октомври. Освен за сметосъбирането и сметоизвозването концесионерът ще се грижи за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, на зелените площи и озеленяването.

Към новата фирма на работа вече са преминали близо 40 души от общинската администрация, чиито преки задължения са свързани с поддържането на чистотата в града и селата. Сметопочистващите машини работят по стария график, но ако се аложи той ще бъде оптимизиран. Града ще се чисти и в събота и неделя, каза ръководителят на фирмата Атанас Стефанов. В задълженията на „Нео-Титан“ влиза и закупуването на нови съдове за смет. Засега фирмата е закупила 46 контейнера тип „бобър“ и поетапно ще купува толкова, колкото са необходими. Амортизираните и повредени качета ще бъдат подменяни с нови.

Засега за поддържането на хигиената в града работят три нови сметосъбирачни машини, един багер и самосвал. Ако се наложи обаче от „Нео-Титан“ ще наемат допълнителна техника и от Община Севлиево. „Нео-Титан“ ще се грижи за сметосъбирането за срок от 15 години. Финансирането на дейността й ще се осигурява от общинския бюджет и приходите от такса битови отпадъци.