Дневен център за възрастни хора с увреждания бе открит в Севлиево

Областният управител Невена Петкова присъства на тържествено откриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“
Областният управител Невена Петкова присъства на тържествено откриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ / Областен управител Габрово

Дневен център за възрастни хора с увреждания бе открит в Севлиево. 391 128 лв. са вложени в него. 

Центърът ще предоставя социална услуга, която създава условия за цялостно обслужване през деня - предоставяне на храна, задоволяване здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Психолог и социален работник да провеждат разговори с всеки един от хората, потърсили услугите на Дневния център. Ще бъде прилаган индивидуален подход към всеки.