Служител на съда предупреди ученици за наличието на терористично съдържание в интернет

Системният администратор на Районен съд Генерал Тошево инж. Димо Водкаджиев разговаря със седмокласници от училище „Никола Вапцаров” за наличието на терористично съдържание в интернет.

Лекторът акцентира върху опасността сърфирайки в мрежата, учениците да попаднат на снимки, видеоклипове или текстове, които показват или призовават към насилие и предупреди, че подобно съдържание не бива да се споделя. Младежите бяха поощрени да информират възрастните за всичко, което ги обезпокои в интернет.
        
Обяснено беше, че всеки материал, който пропагандира или подбужда към извършването на терористични действия, популяризира дейностите на терористична група или пък дава познания и насоки за извършване на нападения, се определя като терористично съдържание.

Големите платформи се стремят да защитят потребителите си, като свалят подобни материали, посочи лекторът, но подчерта, че е добре и потребителите на социалните мрежи да докладват за пропаганда на тероризъм и за език на омразата в интернет.
        
Това е вторият урок, който системният администратор в Районен съд Генерал Тошево изнася пред същите ученици. Преди време те бяха запознати с основните правила за безопасно ползване на социалните мрежи. Срещите са реализирани по инициатива на преподаватели от училище „Никола Й. Вапцаров”.
        
Магистратите и служителите от Районния съд работят активно и с ученици от горните класове на това учебно заведение. Пред тях се изнасят лекции на правна тематика по образователната програма  „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.