/ iStock/Getty Images
С повече от 12 400 000 лева са подпомогнати работодатели и работници в Добричка област за запазване и осигуряване на заетост в условията на пандемия, съобщават от Областния информационен център (ОИЦ).

Общо 214 работодатели са получили финансова подкрепа за около 11 016 000 лева за запазване на заетостта на 5618 работници и служители по мярката "60/40".

Помощта е в размер на 60 на сто от осигурителния доход за месец октомври 2020-а и от началото на новата година се предоставя за срок от три месеца.

Как да изчислим колко е новата компенсация по мярката „Запази ме”

По проекта за запазване на заетостта в хотелиерството, ресторантьорството, транспорта и туризма в Добричка област, са подпомогнати 48 работодатели и самоосигуряващи се.

Запазени са 915 работни места като изплатените средства към подпомогнатите предприятия надхвърлят 988 000 лева, допълват от ОИЦ.

Още 136 000 лева са изплатени по проекта "Заетост за теб" като на 186 души, останали без работа поради пандемията, са осигурени шестмесечни договори с работодатели от областта.

Платени са и над 325 000 лева компенсация на 763 работници и служители в Добричка област по подадените 197 заявления от работодатели по проекта "Запази ме".
БТА