Реализиране на Социални предприятия и създаване на Фонд социална подкрепа  за защита на хора в неравностойно положение
Реализиране на Социални предприятия и създаване на Фонд социална подкрепа за защита на хора в неравностойно положение / личен архив

Реализиране на "Социални предприятия" и създаване на "Фонд социална подкрепа"  за защита на хора в неравностойно положение предложи кандидатът за кмет Атанас Атанасов на среща с членове на Съюза на слепите в Добрич.

Атанас Атанасов и експерти в сферата на социалните услуги от неговият екип посетиха клуба на организацията, за да обсъдят наболелите проблеми и възможните техни решения в сферата на социалните услуги в град Добрич.

Своето предложение за приемане на общинска антикризисна програма предоставяща защита на групи граждани изпаднали в социална криза /десоциализация/, хора с увреждания, хора с недостатъчен стаж за пенсиониране, самотни майки и други в неравностойно положение, представи г-н Атанасов.

Разработване на проекти за кандидатстване по европейски програми за реализиране на "Социални предприятия", в които ще бъдат разкрити нови работни места за хора с увреждания и социално слаби, бе едно от предложенията на г-н Атанасов в отговор на изразеното всеобщо желание за работа и личностно развитие на хората с нисък процент на инвалидизация.

На идеята си за създаване на общински фонд "Социална подкрепа", чието финансиране да се осъществява със средства от обществени благотворителни инициативи, организирани от общината съвместно с НПО, както и приходи от концерти, спортни събития, базари, карнавали и др., акцентира още кандидатът за кмет при обсъждането на настоящата липса на достъпност на хората с увреждания до част от общинските  институции и културни институти.

Провеждането на истинска социална политика, която да осигурява преди всичко условия и услуги за повишаване жизненото равнище и социална реализация на хората в неравностойно положение е гръбнака на  предложенията в сферата на социалните дейности на кандидата за кмет и неговия екип.

Даниела Иванова, кандидат за общински съветник и експерт в сферата на социалната психология, представи в кратко резюме възможностите за европейско финансиране по проекти свързани с хората в неравностойно положение, като акцентира именно върху това, че в общината има реален ресурс и много възможности, които трябва да бъдат използвани в полза на вида и качеството на предлаганите социални услуги.