РИОСВ Русе
РИОСВ Русе / DarikNews.bg, архив
Извънредни контролни проверки ще бъдат осъществени на мебелните фирми за предотвратяване на нерегламентирано, последващо третиране на отпадъци от производството, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Проверките се налагат във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните в миналите години продажби на изрезки и парчета плоскости за отопление. Тези материали съдържат смоли, бои и лепила, при изгарянето на които се отделят органични замърсители в атмосферния въздух.

РИОСВ-Русе установи нарушения в цех за кожени изделия в града

До мебелните фирми са изпратени предупредителни писма, с които са изискани договори с други дружества, на които предават отпадъците от производството си. Предаването на отпадъци без договор е нарушение на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, което се наказва с глоба от 7000 до 20 000 лв.

За нерегламентирано третиране или изгаряне на отпадъци в ЗУО е предвидена глоба от 2000 до 5000 лв. за граждани и от 1400 до 4000 лв. за фирми, напомнят от инспекцията.