/ netinfo
Министерството на енергетиката е прекратило действието на договора за предоставяне на концесия за мина "Оброчище" през февруари тази година, съобщиха от ведомството.

В Окръжния съд са постъпили две молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД

Последната проверка от министерството на мината е от 15 май 2018 г. След констатирано неизпълнение на концесионния договор е отправена покана за доброволно изпълнение в 30-дневен срок. В определения с поканата за доброволно изпълнение срок не са изпълнени паричните задължения в размер на 130 000 лв. Във връзка с неизпълнение на основно договорно задължение, а именно - за заплащане на концесионно възнаграждение, на 7 февруари МЕ е спряло действието на договор от 1 юни 1999 г. за предоставяне на концесия с предмет "Особено право на ползване на подземни природни богатства - манганови руди чрез добив от находище "Оброчище - Северозападен участък".

Мая Манолова: Толерансът, даден на ръководството на мина "Оброчище", не бе оценен 
 
Спирането на правата по концесионния договор не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние с необходимия водоотлив и вентилация, се напомня в прессъобщението.
 
По информация от служители на "Евроманган" АД, не са изплатени заплатите от юли 2018 г., а дължимите суми за електроенергията се плащат със закъснение. В края на януари е имало среща между представители на Министерството на енергетиката и Националния синдикат "Защита". Министерството на енергетиката има уверение от страна на "Евроманган", че ще започне изплащането на дължимите суми.