Кметството дава 4 милиона лева за чист Добрич
Кметството дава 4 милиона лева за чист Добрич / netinfo
Община Добрич предвижда да изхарчи през 2009 година малко над 4 милиона лева за почистването на Добрич. Това сочи план-сметката на разходите за услугите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване. Разчетите на общината ще бъдат дискутирани и гласувани на сесията на Общинския съвет на 27 януари.

За услугата “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци”, която се извършва от “.А.С.А.Шееле” ЕООД, са заделени 1 млн.982 хил.388 лева.

За дейността “Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения”, която се осъществява от фирма “Комуналефект” ЕООД, са предвидени 460 хил.лв. Тук влизат разходите за почистване на нерегламентирани микросметища, дерето на река Добричка и извозване на контейнери от вилната зона.

За зимно почистване, метене и миене на улиците, събиране на листа, почистване на зелени площи отоци, графити, рекламни материали и др. ще бъдат гласувани 1 млн.560 хил.лв. Тази дейност се извършва също от "А.С.А.Шлееле".