Центърът за социална рехабилитация и интеграция отбелязва Деня на белия бастун
Центърът за социална рехабилитация и интеграция отбелязва Деня на белия бастун / Дарик Добрич

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Добрич ще отбележи международния ден на дългия бял бастун. Институцията чества и годишнина от откриването й. Тържеството започва в 10.30 ч.. За участие са поканени настоящи и бивши ползватели на социалните услуги на заведението. Инициаторите се надяват да изненадат своите гости с предварително подготвени надпревари, целящи популяризиране на необходимостта от ползване на бял бастун, както и разпространение на любопитни факти от делото на видни тифлопедагози.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е открит на 14 октомври 1998 г.. То е първото по рода си социално заведение в община Добрич. През първите години на функциониране, негови потребители са хора със сензорен дефицит, но към настоящия етап 50% от ползвателите са лица с двигателни увреждания. Екип от специалисти, провеждат психологична и логопедична помощ, двигателна рехабилитация, обучения по брайлово писмо, машинопис, компютърна грамотност, полезни умения, занимателна терапия. Индивидуалните потребности и личностни предпочитания на всеки потребител са ключовите предпоставки в рехабилитационния процес, отбелязват от центъра.