/ Архив
Магистратите: Частни имоти върху ивицата? Бламиране на изискванията, засягане на правата на цялото общество...
Върховната административна прокуратура започна детайлна проверка на сигнала на министъра на туризма Николина Ангелкова за незаконно превземане на части от плажа в Слънчев бряг.

Ангелкова извърши проверка на място през февруари, а след инспекцията обяви, че в северната част на ивицата, в противоречие с разпоредбите, са разположени частни имоти. В тях пък били монтирани преместваеми обекти, които имали разрешителни, и затова по закон не можело да бъдат съборени.

Според Конституцията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, крайбрежната плажна ивица като обособена територия, съставена от отделни морски плажове, е изключителна държавна собственост, подчертават от прокуратурата.

И допълват: „Явно незаконосъобразна е ситуация, при която в територията на морския плаж са обособени поземлени имоти с друг вид собственост извън публична държавна“.

В съобщението на магистратурата се посочва още, че крайбрежната плажна ивица попада в охранителна зона „А“, в която режимът на особена териториално-устройствена защита е стриктен според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

„Последният регламент очевидно е предназначен и за осигуряване на спокойното повсеместно ползване на морските плажове от хората. Ето защо евентуални нарушения, освен че бламират публичноправните изисквания за законосъобразност, но са от естество да засегнат права и на отделни граждани, и на цялото общество“, заявяват от магистратурата.