Производител на резервоари се нанася в Индустриалния парк

/ Община Бургас
Инженеринговата компания „Сити газ", специализирана в проектиране, разработване и производство на резервоари и цистерни за съхранение на газове под налягане вече изгражда своята производствена база в Индустриалния и логистичен парк на Бургас.

Нов инвеститор пристигна в Индустриалния парк

В нея ще бъде инсталирано модерно оборудване, с машини за технологична подготовка на материалите, стендове за изпитвания, камери за подготовка. Размерът на инвестицията е 5 000 000 лева. Очаква се там да бъдат разкрити 50 работни места.

Амбициозно: 1 000 нови паркоместа в Бургас

Предвижда се в новия обект да бъдат произвеждани всякакви размери цистерни и резервоари, барокамери, сушилни за пелети, съдове под налягане с нестандартна форма и други.