/ Община Бургас
Нов инвеститор започна строеж на свой логистичен център в Индустриалния парк в Бургас. Фирмата „Братя Блецови“ прави база за хранителни продукти, разчитайки с нея да завиши качествения, температурния и хигиенния контрол от производителите до крайния потребител.

Общината ще тегли дълг за Дома на нефтохимика

Пунктът ще бъде с покрита площ 2 350 квадратни метра. От дружеството смятат, че стратегическата локация, изключително добрата свързаност с всички видове транспорт и бързите темпове на развитие са били основните фактори, заради които са предпочели Индустриален и логистичен парк-Бургас.

Амбициозно: 1 000 нови паркоместа в Бургас

Предвижда се сградата да бъде приключена за една година, а размерът на инвестицията е 2 000 000 лева.