Откриват новата канализация и помпена станция на кв. Долно Езерово
Откриват новата канализация и помпена станция на кв. Долно Езерово / Sofia Photo Agency, архив

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Бургас Димитър Николов ще прережат лентата на новата канализация и помпената станция на кв. Долно Езерово в Бургас.


Церемонията ще се състои утре, от 14:00 ч. на площадката на канално-помпената станция в Долно Езерово, намираща се на ул. „Кавакли" в Бургас.


Проектът за кв. Долно Езерово е на стойност пет и половина милиона лева, предоставени от Оперативна програма „Околна среда". Новата канализационна мрежа е гравитачна и следва естествения наклон на улиците. Битовите отпадни води от всички квартали се събират в канално-помпената станция, а оттам чрез тласкател отиват до градската пречиствателна станция. Асфалтовите настилки и тротоарите по трасетата на всички канали са възстановени.


Гости на церемонията ще бъдат заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, областният управител на Бургас Константин Гребенаров и председателят на Общинския съвет Снежина Маджарова.


След откриването на обекта министър Нона Караджова и заместник-министър Ивелина Василева ще вземат участие в кръгла маса на тема „Екологията на Бургас - проблеми и решения", която ще се проведе от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Бургас.