25 млн.лeва   по ОПАК за  ефективна съдебна система
25 млн.лeва по ОПАК за ефективна съдебна система / netinfo

25 млн. лв. са предвидени по Оперативната програма “Административен капацитет” /ОПАК/ за повишаване на прозрачността, отчетността и професионализма в съдебната система. – това съобщи в Бургас Зорница Русинова –директор на дирекция”Управление на проекти и програми” към МДААР.

На 28 май 2008 г. Управляващият орган на ОПАК стартира пет нови конкурса за проекти. Два от тях са насочени към държавната администрация, а останалите три процедури са предназначени за органите на съдебната власт. До 30 юли 2008 г. съдилищата и т. нар. конкретни бенефициенти на ОПАК от съдебната система могат да кандидатстват за европейско финансиране с проекти за повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система. По ОПАК ще бъдат финансирани проекти, които ще допринесат за подобряване на достъпа до информация за дейността на съдебната система

Финансиране могат да получат проекти, които предвиждат създаването на механизми за периодично отчитане на работата на органите на съдебната власт и особено напредъка по заведените дела пред широката общественост и пред медиите. Минималният праг на проектите, с които може да се кандидатства, е 500000 лв., максимален праг – няма. Срокът за изпълнението им е 12 месеца. Срокът за задаване на въпроси по процедурите е 14 юли, а срокът за отговор – 21 юли 2008 г. Въпроси могат да се задават във форума на обновения сайт на ОПАК.

Днес в Бурга се проведе информационен ден част от мащабна информационна кампания, която се провежда от Министерството на държавната администрация и административната реформа в цялата страна.