/ Снимка: Дарик, архив
От днес директорът на „Държавно горско стопанство Кресна” (ДГС) инж. Димитър Терзиев е освободен от длъжност. Договорът му за управление е прекратен едностранно и без предизвестие от директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов. Основание за това е констатирано бездействие, довело до нарушения по чл. 265 от Закона за горите.

Наказват горски за незаконни пътища и сондажи над Кресна

Проверката бе разпоредена след медийни публикации, че в гората над Кресна са прокарани незаконни пътища и сондажи. На служителите на териториално поделение „ДГС Кресна”, изпълняващи длъжността зам.-директор, старши лесничеи и горски надзиратели, допуснали констатираните нарушения на територията на охраняваните от тях участъци, ще бъдат наложени дисциплинарни наказания по Кодекса на труда.

На нарушителя „Пътпроект 2000” ООД, представляван от Любен Симеонов – управител, е съставен констативен протокол и акт за установените нарушения на чл. 265 от Закона за горите. Същият е връчен на фирмата и изпратен в Регионалната дирекция по горите в Благоевград за издаване на наказателно постановление. Санкцията, предвидена за нарушение от юридическо лице по този член, е в размер до 15 000 лв.

АПИ не е възлагала дейности по трасето на „Струма“ през Кресненското дефиле

      
За предприемане на всички необходими действия по извършване на проверка, касаеща установяване спазването на законите в Република България, Югозападното държавно предприятие сезира Районната прокуратура в Сандански и Окръжната прокуратура в Благоевград.
 
До назначаването на титуляр временно „ДГС Кресна” ще се ръководи от инж. Ваня Мицова - главен лесничей. Проверката в района на „ДГС Симитли” още продължава.