/ Община Банско
По повод 17 май - Денят на българския спорт, Община Банско покани специалисти в областта на спорта и физиотерапията, които извършиха скринингово изследване.

Начално училище "Паисий Хилендарски" подари на Банско вълнуващ спектакъл

Екипът на Борислав Чонгов прегледа над 200 деца от Банско, Добринище и с. Места, в рамките на 3 дни. В изследването бяха включени съвременни методи, отговарящи на световните тендеции в превенцията на гръбначните изкривявания при учениците. 

Близо 150 състезатели от спортните клубове към общината бяха изследвани чрез фукнционални тестове, целящи проверка на тяхното физическо моментно състояние. 

На 18-19 май в Посетителски информационен център се проведе и двудневно обучение на TheraBand Academy България, на тема: "Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка, миофасциална релаксация и тейпинг в спорта".

В семинара взеха участие треньори, спортни педагози и специалисти в областта на физиотерапията, на които беше предоставена възможност да добият нови знания и опит. 

Лекциите водеха утвърдените преподаватели Борислав Чонгов и Веселин Пенков, обучени в международната TheraBand Академия. Общинското ръководство благодари на Борислав Чонгов и неговия екип за професионализма и безвъзмездна подкрепа.