ЮЗДП с превантивни мерки срещу чумата по свинете
ЮЗДП с превантивни мерки срещу чумата по свинете / Снимка: ЮЗДП
Към момента на територията на Югозападното държавно предприятие няма регистриран случай на Африканска чума по свинете /АЧС/, но въпреки това трябва да продължим действията за бързо намаляване броя на дивите свине с всички законови средства. Това заяв директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов на извънредна работна среща с ръководителите на 40-те държавни горски и ловни стопанства. Той разясни подробно заповедта на министъра на земеделието, храните и горите от 31 юли т.г. с мерките за предотвратяване и ограничаване разпространението на АЧС и указанията към нея.

До 10 август във всички ловни райони, стопанисвани от териториалните поделения на ЮЗДП, трябва да бъдат изградени и поставени подвижни капани за улов на дива свиня. Тази мярка, съчетана с интензивен отстрел, ще намали рязко броят им. Във всички ловностопански райони в обхвата на предприятието, съвместно с ловните сдружения, вече са определени местата за загробване на заразени диви свине при евентуални констатирани случаи на АЧС.  Инж. Дамянов разпореди в кратки срокове да приключат процедурите по съгласуване на определените площадки със съответните РИОСВ и Басейнови дирекции.

Приключват обученията на горските служители за взимане на проби за изследване за трихинелоза и АЧС при спазване на правилата за биосигурност. В рамките на седмица над 80 служители от териториалните поделения на предприятието преминаха курс на обучение. Част от мерките е изготвената от ЮЗДП нова информационна брошура за превенция срещу болестта, която освен сред ловната общност ще се разпространява и сред стопаните на домашни свине. На интернет страницата на ЮЗДП е публикуван списък на лицата и телефоните, на които както ловци, така и граждани могат да подават сигнали при съмнение за АЧС. 

В конферентна връзка съветникът на министъра на земеделието, храните и горите доц. Георги Костов препоръча на директорите на териториалните поделения да запознаят кметовете по места с ангажиментите, които ЮЗДП и държавните горски и ловни стопанства имат в борбата срещу опасната зараза.

На срещата беше обсъден и въпросът за съкращаване на срока за получаване на резултати от пробите за АЧС и трихинелоза. Откриването на ловния сезон за прелетен дивеч на 10 август т.г. е удобен момент за организиране на цялостно претърсване на ловните райони, препоръча директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов.