Глобиха пунктове за смяна на масла и гуми
Глобиха пунктове за смяна на масла и гуми / netinfo
26 проверки на пунктове за смяна на масла и гуми извършиха експертите на РИОСВ-Благоевград през последните седмици.

Проверките са за притежание на изискваните по закон разрешения за извършване на дейности с отпадъци.

Само 5 от проверените фирми притежават разрешителни, като на останалите са съставени актове и е даден срок за отстраняване на нарушенията.

От 1000 до 3000 лева ще бъде глобата за неизвършена класификация на отпадъците и от 3500 до 7000 за дейности без разрешение.