/ Община Благоевград
С тържествен водосвет отец Андон освети първата линейка, доставена на Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград, в рамките на проекта за модернизация на спешната помощ в България. 

линейка 
БГНЕС

Линейката е доставена в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се  финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и срок за изпълнение - три години.

Проектът обхваща доставката на 400 оборудвани медицински превозни средства в цялата страна, както истроителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ и модернизиране на помещенията, чрез доставка на оборудване и обзавеждане.

Предоставената линейката е от тип С, предназначена е за превоз, интензивно лечение и мониторинг на пациенти. Разполага с необходимото за целта оборудване, което включва кислородна инсталация; дефибрилатор с ЕКГ; инфузионна помпа; респиратор/апарат за механична вентилация; аспиратор  -стационарен и мобилен и др.Оборудвана е и с GPS устройство и паник бутон.

БГНЕС

Към момента системата за спешна медицинска помощ в страната разполага с693 санитарни автомобили/линейки, а ЦСМП Благоевград има на разположение 39 бр. линейки, които обслужват 17 мобилни екипа на територията на област Благоевград.

В рамките на проекта предстои поетапна подмяна на 17 бр. линейки за всички мобилни екипи на ЦСМП- Благоевград. Щастлив съм, че днес, правим първата крачка към изпълнението на този мащабен инвестиционен проект, с който се цели да се осигури подобряване на достъпа и качеството на предоставяната спешна медицинска помощ, за да може и персоналът, работещ в системата, и пациентите, които ползват спешна медицинска помощ да са удовлетворени и качествено и достойно обслужени“, заяви областният управител Бисер Михайлов.

„Това е изключително важен за нас и за пациентите на спешната помощ проект", заяви д-р Красимир Михайлов, директор на Центъра за спешна медицинска помощ.

С реализирането на този голям инфраструктурен инвестиционен проект в здравеопазването ще може да се осъществи една значима част от цялостната реформа на един от стълбовете на здравната ни система, какъвто е спешната медицинска помощ“, каза още д-р Михайлов.