/ iStock/Getty Images
Родителите на децата, обхванати в задължителна предучилищна подготовка, ще бъдат изцяло освободени от такси за ползване на детски градини на територията на община Пазарджик, съобщи кметът Тодор Попов на среща с директорите на учебните и детските заведения.

Кметът отбеляза, че в края на 2021 г., поради липса на яснота по отношение на държавния бюджет и размера на средствата за покриване на разходите по хранене на децата в предучилищна възраст, община Пазарджик внесе промяна в Наредбата за местните такси.

На свое заседание Общинският съвет прие решение освобождаването от такси за посещение на детска градина за децата в задължителна предучилищна възраст да става ежегодно, при осигурено държавно финансиране за дейностите по хранене в детските градини.

Попов подчерта, че община Пазарджик е сред първите, които осигуряват безплатно обучение и обгрижване на децата от предучилищните групи.

На срещата с директорите кметът на Пазарджик обсъди и планираните ремонти на тротоари край училищата, подновяването на дървесната растителност край оградите, както и подмяната с енергоспестяващо на осветлението в училищата и дворовете.
БТА