Юлияна Боева

Юлияна Боева (ГЕРБ) е завършила "Икономика и организация на търговията" в Икономическия университет във Варна, има магистърска степен по "Право". Работи като адвокат.

Втори пореден мандат общински съветник.

Председател на постоянната комисия „Собственост и стопанство".

Член на комисиите „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“, „Благоустройство и комунални дейности“, „Борба с корупцията“, „Структури и общинска администрация” и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Още за Юлияна Боева

loading