/ iStock/Getty Images
Инициативите и действията на гръцкото правителство за превенция, справяне и борба със случаите на насилие и тормоз над служители, както и за тяхната защита, бяха представени от заместник-министъра на труда и социалните въпроси Мария Сиренгела, отговаряща за демографската и семейната политика и равенството между половете, съобщи агенция АНА-МПА.

Мария Сиренгела даде отчет в парламента по темата за сексизма на работното място на заседание на Специализираната постоянна комисия по равенството, младежта и човешките права. Тя подчерта, че „правото на безопасна работна среда, без дискриминация, тормоз или насилие, е от централно значение“ за гръцкото правителство. „От първия момент, в който бяхме назначени, целта ни беше да се борим с всички форми на насилие", посочи Сиренгела.

Със Закона за труда жените и мъжете са защитени от сексуален тормоз на работното място, като Гърция стана една от първите страни, ратифицирали Конвенция 190 на Международната организация на труда (МОТ) за премахване на насилието на работното място.

Според заместник-министъра работодателите имат изрични задължения да защитават служителите, да създават безопасна работна среда и да проверяват жалбите.

В същото време, както спомена Сиренгела, в Гърция бе създаден "независим отдел в Инспектората по труда за наблюдение на проявите на насилие и тормоз на работното място“.  

Според Министерството на труда и социалните въпроси „през 2021 г. Инспекторатът по труда е получил повече от 80 жалби за насилие на работното място, при положение, че съответните жалби през 2020 г. са били само 21, докато за 2022 г. числата, които скоро ще бъдат обявени, се очаква да бъде почти двойни.“

Заместник-министърът на труда и социалните въпроси Мария Сиренгела каза, че „тишината започна да се пречупва“, и посочи, че жалбите за тормоз на работното място, макар да са били „колебливи“ в началото, вече „набират инерция“.

„Предприехме много важни стъпки, за да могат жените да се чувстват силни и да живеят в безопасна среда. Но няма да спрем. Продължаваме с постоянство, систематичност и последователност за премахването на стереотипите, насилственото поведение и тормоз в работна среда и не само. Развитието на обществото в крайна сметка предполага абсолютно зачитане на човешките права. Всички трябва да ги уважаваме и защитаваме!“ заключи Мария Сиренгела.
Мелина Христова/БТА