/ iStock/Getty Images
Съветът за сигурност на ООН призова в петък за по-добре координиран "глобален отговор" на международния тероризъм и организираната престъпност, чрез съвместни усилия и работа за идентифициране и премахване на такива заплахи, пише АФП.

Съветът единодушно прие проекторезолюцията от Перу, която призовава за засилено трансгранично сътрудничество в усилията за разследване и премахване на връзките между терористични групи и мрежи на организираната престъпност.

Резолюцията призовава държавите да "повишат координацията и усилията на всички равнища, за да заздравят глобалния отговор на връзките между международния тероризъм и организираната престъпност, независимо дали са национални или транснационални".

Федерален прокурор от САЩ проведе презентация на тема "Разследване на престъпни организации"

Характерът и обхватът на тези връзки могат да бъдат по-добре разбрани чрез комбиниране на проучванията, обяснява резолюцията, и добавя, че държавите трябва да „ускорят навременния обмен на съответна оперативна информация и финансово разузнаване“ относно действията на терористичните мрежи.

Освен това финансовото разузнаване може да помогне на държавите да разберат по-добре "естеството и обхвата" на потенциалните връзки между тероризма и организираната престъпност.
 

iStock/Getty ImagesРезолюцията призовава също държавите да "разследват, прекъсват и разрушават мрежите на организираната престъпност" в съответствие с националното законодателство относно прането на пари и корупцията в допълнение към тероризма.

Апелативният спецсъд гледа мерките на задържани за финансиране на тероризъм

Русия призова своите съюзници в Съвета за сигурност да не политизират въпроса за връзките между организираната престъпност и тероризма, но без да уточни защо. Бе подчертано, че работата трябва да продължи и след като се направят първите стъпки от прилагането на резолюцията.

Това не е първият опит на Съвета да се справи с международния тероризъм. През март Съветът нареди на страните по света да засилят борбата срещу финансирането на тероризма, като гарантират, че имат закони, според които финансирането на терористични актове е сериозно престъпление.
 
БГНЕС