Една от ключовите препоръки в борбата срещу разпространението на коронавируса е да не си пипаме лицето. Това обаче се оказва изключително трудно. Просто защото повечето докосвания са абсолютно несъзнателни. Защо обаче тези движения са толкова трудни за овладяване и защо постоянно ги правим? Ето някои верни отговори в канала "OMG Facts" във vbox7:

Естествен отговор

Сигурно не сте забелязвали, че когато говорите на някого, а на него вашият разказ му се струва скучен, той започва да си играе с косата, брадата или да си подпира главата в дланта. Много хора го правят без да го осъзнават. Това е, защото сме "вързали" емоциите си, жестовете и езика на тялото в една цяла система от модели на поведение.
 
Културни особености

Да използваме ръцете си, за да изразим емоции, си се е превърнало в инстинкт. Езикът на тялото е ефективен начин да покажем на другите как се чувстваме без да използваме думи. Езикът на тялото изразява и културни особености. Така например някой, ако се засрами, може да прикрие лицето си с ръце. Ако се изненада - да прикрие устата си с ръце.
 
Природата

Всичко в крайна сметка започва в утробата. Инстинктът ни да докосваме лицето се наблюдава още тогава. Някои проучвания твърдят, че това е знак за здравословно развитие. Това е и първи знак, че нервната система на фетуса се развива.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BABY FACT: "The SUCKING REFLEX is a life-sustaining reflex. It is present in most full-term babies and some pre-term babies, and usually fades by around 3 months of age." This reflex is triggered by inserting a nipple, finger, or pacifier into your newborn's mouth. The sucking reflex is strongest when the palate is stimulated. The sucking reflex is an automatic response and not a clear sign of hunger. Of course a baby will suck when they're hungry, but they will also suck when their not. Sucking not only provides a source of nourishment, it also has a calming effect for babies. The urge to suck is stronger in some babies than in others. Many babies, particularly those under 3 months of age, will want to suck for periods of time in addition to when they are feeding. Sucking doesn’t disappear in children for years, but by 3 to 4 months it becomes a voluntary activity rather than a newborn reflex. #sucking #reflex #newborn #baby #babybump #babygirls #babyboys #ultrasound #newmommy #newlife #newdaddy #suckinghisthumb #suckingherthumb #feeding #breastfeeding #love #loveyourbaby ##nourishment #woumb #baby #babyfever

A post shared by @ breastfeed_for_baby on


При стрес

Да докосваме лицето си е механизъм при стресови ситуации. Лицето е чувствително, както и пръстите и дланите ни. Така, установено е, тялото ни се справя по-лесно с променящата се бързо среда около нас.