/ Thinkstock/Getty Images
Нова снимка, направена от телескопа "Хъбъл", показва район на интензивно звездообразуване в галактиката NGC 4490, съобщи ЮПИ. Този район е активиран от сблъсък, предизвикан от гравитацията. Макар че в сравнение с други физически феномени е относителна слаба, гравитацията има голям обсег. Тя може да повлияе върху масивни космически структури на големи разстояния.
В продължение на милиони години гравитацията тласкала заедно NGC 4490 и нейния съсед, неправилната галактика NGC 4485. Двете галактики се сблъскали и след това се отдалечили една от друга. Сблъсъкът обаче имал значим ефект върху тях.

Станция на НАСА ще проникне в короната на Слънцето

Те формирали онова, което астрономите са нарекли система Arp 269. Сблъсъкът изкривил формата на всяка от двете галактики и повлиял върху състава им, като ги снабдил с нов звездообразуващ материал. Ултравиолетовата радиация от млади горещи звезди кара облаците водород да се йонизират, придавайки на тези райони на интензивно звездообразуване ярка розова светлина.

Всички звезди са родени по двойки, а Слънцето е имало близнак

NGC 4490 някога е била пресечена спирална галактика, която по външния си вид напомняла Млечния път. Сблъсъкът обаче издължил ръкавите й. NGC 4490 и NGC 4485 сега се отдалечават една от друга, но са свързани от нещо като мост на звездообразуването, който се простира на разстояние около 24 000 светлинни години. Гравитацията ще събере отново двете галактики и друг сблъсък ще предизвика раждането на нови поколения звезди след няколко милиарда години.
 
БТА