/ iStock/Getty Images
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща разходите за кислородотерапия след 1 декември 2019 година, като е в ход процес на изготвяне на медицински критерии и алгоритъм за проследяване на пациенти при провеждане на кислородотерапия. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

НЗОК ще се лицензира като застраховател

Министърът съобщи конкретните действия, които е предприела Националната здравноосигурителна каса във връзка със заплащането на кислородолечението в домашни условия.

Проф. Балтов: Може да се увеличи размерът на здравните вноски

По постъпило заявление от неправителствени организации на хора, боледуващи от астма, алергия, муковисцидоза, от Асоциация на родителите на деца с епилепсия и Национален алианс на хора с редки болести е предложено включване в списъка на НЗОК на реимбурсиране ползването на кислородни концентратори.

55 млн. лв. е инвестирала Столичната община в здравеопазването за четири години

След проведено договаряне с производители и дистрибутори, кислородните концентратори са включени в "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ".

Сезонните работници се осигуряват здравно сами след края на лятото

Във връзка с изготвянето на медицинските критерии и алгоритъм за проследяване, на членовете на Експертен съвет по пневмология и фтизиатрия, е изпратено писмо с искане за становище за определяне на обективни критерии за започване или провеждане на кислородотерапия. Становище се иска и за прогнозен брой пациенти за тригодишен период (2020 - 2022 г.), подходящи за кислородотерапия.

Готвят промени във финансирането на лечение на деца

От приемането на становище по поставените въпроси зависи стартирането на заплащането на "Meдицински изделия за кислородотерапия" от 1 декември 2019 г., каза министърът. В предстоящите преговори  ще се търсят възможности за финансиране на това направление.
БТА