коли
коли / ThinkStock/Getty Images
МВР вече има техническа възможност да отписва служебно  превозно средство, ако новият му собственик не го е регистрирал на свое име в срок от 2 месеца след покупката. Според промените в закона, които бяха приети още в края на миналата година, ако новият собственик не пререгистрира возилото в срок до един месец, трябва да плати глоба от 200 лева. Въпреки че по закон системата трябваше да започне да работи още в началото на 2018 година, новият софтуер на „Пътна полиция” започна работа вчера.

МВР напомня: Отписват служебно кола, ако новият собственик не я регистрира 2 месеца след купуване

Според промените в Закона за движение по пътищата, когато човек си купи превозно средство от друго лице, трябва да го регистрира в „Пътна полиция” в срок от един месец след покупката. Ако не спази този срок, новият собственик подлежи на глоба в размер на 200 лева. Автоматична дерегистрация обаче следва,  ако новият собственик не регистрира превозното средство в срок от два месеца след придобиването му. Още в края на миналия месец от МВР призоваха, ако хората са прехвърлили автомобил преди промените в закона и имат съмнение, че този, който го е купил, не е бил добросъвестен, да се обадят в министерството и да проверят информацията.

Манолова за българи, застрашени от затвор в Гърция: Става дума за колосална несправедливост

Причина за предупреждението бяха случаите с българи, застрашени от затвор в Гърция след като продали камиони, с които са извършвани незаконни превози на мигранти от новите собственици, без превозните средства да са пререгистрирани. Според МВР действащите законодателни промени ще предотвратят възможностите за злоупотреби като случаите в Гърция.

Ако сте продали колата си, проверете дали новият собственик е сменил талона

От 13 юни „Пътна полиция” разполага с нов софтуер. Системата, която е обвързана и с нотариусите в страната, ще проверява за непререгистрирани превозни средства  в края на всеки работен ден и ако новите собственици не са ги прехвърлили в срок от 2 месеца, регистрацията им ще се прекратява автоматично.